­čî╝WPISZ KOD RABATOWY: 8MARCA I OTRZYMAJ -10% NA TWOJE ZAM├ôWIENIE ­čî╝

Szukaj

REGULAMIN


Zawarcie umowy pomi─Ödzy Kupuj─ůcym a Sprzedaj─ůcym mo┼╝e nast─ůpi─ç na dwa sposoby.

Kupuj─ůcy ma prawo przed z┼éo┼╝eniem zam├│wienia do negocjacji wszelkich zapis├│w umowy ze Sprzedaj─ůcym, w tym r├│wnie┼╝ zmieniaj─ůcych zapisy poni┼╝szego regulaminu. Negocjacje, te powinny by─ç prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedaj─ůcego

(Dr Chlebus Sp. z o.o., Ul. Twarda 60/2, 00-818 Warszawa).

W przypadku zrezygnowania przez Kupuj─ůcego z mo┼╝liwo┼Ťci zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poni┼╝szy regulamin i stosowne przepisy prawa.


┬ž1 Definicje


1. Administrator Danych Osobowych:

Dr Chlebus Sp. z o.o.

Ul. Twarda 60/2

00-818 Warszawa

NIP: 5272843318, REGON: 369736347

2. Adres pocztowy - imi─Ö i nazwisko lub nazwa instytucji, po┼éo┼╝enie w miejscowo┼Ťci (w przypadku miejscowo┼Ťci podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowo┼Ťci niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowo┼Ťci i numer nieruchomo┼Ťci), kod pocztowy oraz miejscowo┼Ť─ç.

3. Adres reklamacyjny:

Dr Chlebus Sp. z o.o.

Ul. Twarda 60/2

00-818 Warszawa

4. Cennik dostaw ÔÇô znajduj─ůce si─Ö pod adresem sklep.drchlebus.pl/platnoscidostawa zestawienie dost─Öpnych rodzaj├│w dostawy i ich koszt├│w.

5. Dane kontaktowe:

Dr Chlebus Sp. z o.o.

Ul. Twarda 60/2

00-818 Warszawa

e-mail: sklep@drchlebus.pl

telefon: 226900386

6. Dane osobowe - wszelkie informacje dotycz─ůce zidentyfikowanej lub mo┼╝liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uwa┼╝a si─Ö za umo┼╝liwiaj─ůc─ů okre┼Ťlenie to┼╝samo┼Ťci osoby, je┼╝eli wymaga┼éoby to nadmiernych koszt├│w, czasu lub dzia┼éa┼ä.

7. Dane wra┼╝liwe ÔÇô s─ů to dane osobowe zawieraj─ůce informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, pogl─ůdach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynale┼╝no┼Ťci wyznaniowej, partyjnej lub zwi─ůzkowej, jak r├│wnie┼╝ dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, na┼éogach, ┼╝yciu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a tak┼╝e innych orzecze┼ä wydanych w post─Öpowaniu s─ůdowym lub administracyjnym.

8. Dostawa ÔÇô rodzaj us┼éugi przewozowej wraz z okre┼Ťleniem przewo┼║nika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajduj─ůcym pod adresem sklep.drchlebus.pl/platnoscidostawa

9. Dow├│d zakupu ÔÇô faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustaw─ů o podatku od towar├│w i us┼éug z dnia 11 marca 2004 roku z p├│┼║niejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

10. Karta produktu ÔÇô pojedyncza podstrona sklepu zawieraj─ůca informacje o pojedynczym produkcie.

11. Klient ÔÇô pe┼énoletnia osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej a posiadaj─ůca zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, dokonuj─ůca u Sprzedaj─ůcego zakupu zwi─ůzanego bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.

12. Kodeks cywilny ÔÇô ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z p├│┼║niejszymi zmianami.

13. Kodeks dobrych praktyk ÔÇô zbi├│r zasad post─Öpowania, a w szczeg├│lno┼Ťci norm etycznych i zawodowych, o kt├│rych mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdzia┼éaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z p├│┼║niejszymi zmianami.

14. Konsument ÔÇô pe┼énoletnia osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, dokonuj─ůca u Sprzedaj─ůcego zakupu niezwi─ůzanego bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.

15. Koszyk ÔÇô lista produkt├│w sporz─ůdzona z oferowanych w sklepie produkt├│w na podstawie wybor├│w Kupuj─ůcego.

16. Kupuj─ůcy ÔÇô zar├│wno Konsument, jak i Klient.

17. Miejsce wydania rzeczy ÔÇô adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zam├│wieniu przez Kupuj─ůcego.

18. Moment wydania rzeczy ÔÇô moment, w kt├│rym Kupuj─ůcy lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

19. Platforma internetowa ODR ÔÇô unijny serwis internetowy dzia┼éaj─ůcy na podstawie Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania spor├│w konsumenckich oraz zmiany rozporz─ůdzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dost─Öpny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

20. P┼éatno┼Ť─ç ÔÇô metoda dokonania zap┼éaty za przedmiot umowy i dostaw─Ö wymieniona pod adresem sklep.drchlebus.pl/platnoscidostawa

21. Podmiot uprawniony ÔÇô podmiot uprawniony do pozas─ůdowego rozwi─ůzywania spor├│w konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozas─ůdowym rozwi─ůzywaniu spor├│w konsumenckich z dnia 23 wrze┼Ťnia 2016 roku z p├│┼║niejszymi zmianami.

22. Polityka prywatno┼Ťci - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupuj─ůcych, prawa Kupuj─ůcych i obowi─ůzki Administratora Danych, kt├│ra znajduje si─Ö pod adresem: sklep.drchlebus.pl/polityka-prywatnosci

23. Prawo konsumenckie ÔÇô ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

24. Produkt ÔÇô minimalna i niepodzielna ilo┼Ť─ç rzeczy, kt├│ra mo┼╝e by─ç przedmiotem zam├│wienia, a kt├│ra podana jest w sklepie Sprzedaj─ůcego jako jednostka miary przy okre┼Ťleniu jego ceny (cena/jednostka).

25. Przedmiot umowy ÔÇô produkty i dostawa b─Öd─ůce przedmiotem umowy.

26. Przedmiot ┼Ťwiadczenia ÔÇô przedmiot umowy.

27. Punkt odbioru ÔÇô miejsce wydania rzeczy nie b─Öd─ůce adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udost─Öpnionym przez Sprzedaj─ůcego w sklepie.

28. Rejestr UOKiK ┬ČÔÇô rejestr podmiot├│w uprawnionych prowadzony przez Urz─ůd Ochrony Konkurencji i Konsument├│w na podstawie ustawy o pozas─ůdowym rozwi─ůzywaniu spor├│w konsumenckich z dnia 23 wrze┼Ťnia 2016 roku z p├│┼║niejszymi zmianami i dost─Öpny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

29. RODO - Rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

30. Rzecz ÔÇô rzecz ruchoma mog─ůca by─ç lub b─Öd─ůca przedmiotem umowy.

31. Sklep ÔÇô serwis internetowy dost─Öpny pod adresem sklep.drchlebus.pl, za po┼Ťrednictwem, kt├│rego Kupuj─ůcy mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç zam├│wienie.

32. Sprzedaj─ůcy:

Dr Chlebus Sp. z o.o.

Ul. Twarda 60/2

00-818 Warszawa

NIP: 5272843318, REGON: 369736347

zarejestrowany i widoczny w ewidencji KRS pod numerem: 0000723438

KONTO BANKOWE: 35 1140 2004 0000 3202 7750 3152

33. System ÔÇô zesp├│┼é wsp├│┼épracuj─ůcych ze sob─ů urz─ůdze┼ä informatycznych i oprogramowania, zapewniaj─ůcy przetwarzanie i przechowywanie, a tak┼╝e wysy┼éanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc─ů w┼éa┼Ťciwego dla danego rodzaju sieci urz─ůdzenia ko┼äcowego, potocznie okre┼Ťlany Internetem.

34. Termin realizacji ÔÇô podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

35. Umowa ÔÇô umowa zawierana poza lokalem przedsi─Öbiorcy lub na odleg┼éo┼Ť─ç w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsument├│w i umowa sprzeda┼╝y w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupuj─ůcych.

36. Wada ÔÇô zar├│wno wada fizyczna, jak i wada prawna.

37. Wada fizyczna ÔÇô niezgodno┼Ť─ç rzeczy sprzedanej z umow─ů, a w szczeg├│lno┼Ťci je┼Ťli rzecz:

a. nie ma ona w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, kt├│re rzecz tego rodzaju powinna mie─ç ze wzgl─Ödu na cel w umowie oznaczony albo wynikaj─ůcy z okoliczno┼Ťci lub przeznaczenia;

b. nie ma w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, o kt├│rych istnieniu Sprzedaj─ůcy zapewni┼é Konsumenta,

c. nie nadaje si─Ö do celu, o kt├│rym Konsument poinformowa┼é Sprzedaj─ůcego przy zawarciu umowy, a Sprzedaj─ůcy nie zg┼éosi┼é zastrze┼╝enia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e. w razie nieprawid┼éowego jej zamontowania i uruchomienia, je┼╝eli czynno┼Ťci te zosta┼éy wykonane przez Sprzedaj─ůcego lub osob─Ö trzeci─ů, za kt├│r─ů Sprzedaj─ůcy ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç, albo przez Konsumenta, kt├│ry post─ůpi┼é wed┼éug instrukcji otrzymanej od Sprzedaj─ůcego;

f. nie ma ona w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, o kt├│rej zapewnia┼é producent lub jego przedstawiciel lub osoba, kt├│ra wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej oraz osoba, kt├│ra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odr├│┼╝niaj─ůcego przedstawia si─Ö jako producent, chyba ┼╝e Sprzedaj─ůcy zapewnie┼ä tych nie zna┼é ani, oceniaj─ůc rozs─ůdnie, nie m├│g┼é zna─ç albo nie mog┼éy one mie─ç wp┼éywu na decyzj─Ö Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich tre┼Ť─ç zosta┼éa sprostowana przed zawarciem umowy.

38. Wada prawna ÔÇô sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi w┼éasno┼Ť─ç osoby trzeciej albo jest obci─ů┼╝ona prawem osoby trzeciej, a tak┼╝e je┼╝eli ograniczenie w korzystaniu lub rozporz─ůdzaniu rzecz─ů wynika z decyzji lub orzeczenia w┼éa┼Ťciwego organu.

39. Zam├│wienie ÔÇô o┼Ťwiadczenie woli Kupuj─ůcego z┼éo┼╝one za po┼Ťrednictwem sklepu okre┼Ťlaj─ůce jednoznacznie: rodzaj i ilo┼Ť─ç produkt├│w; rodzaj dostawy; rodzaj p┼éatno┼Ťci; miejsce wydania rzeczy, dane Kupuj─ůcego a zmierzaj─ůce bezpo┼Ťrednio do zawarcia umowy pomi─Ödzy Kupuj─ůcym a Sprzedaj─ůcym.


┬ž2 Warunki og├│lne


1. Umowa zawierana jest w j─Özyku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdowa─ç si─Ö na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedaj─ůcy jest zobowi─ůzany i zobowi─ůzuje si─Ö ┼Ťwiadczy─ç us┼éugi i dostarcza─ç rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedaj─ůcego wyra┼╝one s─ů╠Ę w polskiej walucie i s─ů╠Ę cenami brutto (zawieraj─ů╠Ę podatek VAT). Ceny produkt├│w nie zawieraj─ů kosztu dostawy, kt├│ry okre┼Ťlony jest w cenniku dostaw.

5. Wszelkie terminy liczone s─ů zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach ko┼äczy si─Ö z up┼éywem ostatniego dnia, a je┼╝eli pocz─ůtkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzgl─Ödnia si─Ö przy obliczaniu terminu dnia, w kt├│rym to zdarzenie nast─ůpi┼éo.

6. Potwierdzenie, udost─Öpnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowie┼ä umowy w celu uzyskania dost─Öpu do tych informacji w przysz┼éo┼Ťci nast─Öpuje w postaci:

a. potwierdzenia zam├│wienia poprzez wys┼éanie na wskazany adres e-mail: zam├│wienia, faktury pro forma, informacji o prawie odst─ůpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odst─ůpienia od umowy w wersji pdf, link├│w do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odst─ůpienia od umowy;

b. do┼é─ůczenia do zrealizowanego zam├│wienia, wys┼éanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odst─ůpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odst─ůpienia od umowy.

7. Sprzedaj─ůcy informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produkt├│w znajduj─ůcych si─Ö w sklepie.

8. P┼éatno┼Ťci s─ů obs┼éugiwane przez sp├│┼ék─Ö Blue Media S.A z siedzib─ů w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590, operatora serwisu p┼éatno┼Ťci BlueMedia.

9. W przypadku p┼éatno┼Ťci kartami kredytowymi, w Sklepie dost─Öpne s─ů nast─Öpuj─ůce rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

10. Sprzedaj─ůcy nie pobiera ┼╝adnych op┼éat za komunikacj─Ö z nim z wykorzystaniem ┼Ťrodk├│w porozumiewania na odleg┼éo┼Ť─ç, a Kupuj─ůcy poniesie jej koszty w wysoko┼Ťci wynikaj─ůcej z umowy jak─ů zawar┼é z osob─ů trzeci─ů ┼Ťwiadcz─ůc─ů na jego rzecz okre┼Ťlon─ů us┼éug─Ö umo┼╝liwiaj─ůc─ů porozumiewanie na odleg┼éo┼Ť─ç.

11. Sprzedaj─ůcy zapewnia Kupuj─ůcemu korzystaj─ůcemu z systemu poprawno┼Ť─ç╠ü dzia┼éania sklepu w nast─Öpuj─ůcych przegl─ůdarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczo┼Ťci poziomej powy┼╝ej 1024 px. U┼╝ywanie oprogramowania firm trzecich maj─ůcych wp┼éyw na funkcjonowanie i funkcjonalno┼Ť─ç przegl─ůdarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari mo┼╝e mie─ç wp┼éyw na poprawne wy┼Ťwietlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pe┼énej funkcjonalno┼Ťci sklepu sklep.drchlebus.pl, nale┼╝y je wszystkie wy┼é─ůczy─ç╠ü.

12. Kupuj─ůcy mo┼╝e skorzysta─ç z opcji zapami─Ötania jego danych przez sklep w celu u┼éatwienia procesu sk┼éadania kolejnego zam├│wienia. W tym celu Kupuj─ůcy powinien poda─ç login i has┼éo, niezb─Ödne do uzyskania dost─Öpu do swojego konta. Login i has┼éo s─ů ci─ůgiem znak├│w ustalanych przez Kupuj─ůcego, kt├│ry ma obowi─ůzek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowo┼éanym dost─Öpem os├│b trzecich. Kupuj─ůcy ma w ka┼╝dej chwili mo┼╝liwo┼Ť─ç wgl─ůdu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

13. Sprzedaj─ůcy stosuje si─Ö do kodeksu dobrych praktyk.

14. Kupuj─ůcy zobowi─ůzany jest do:

a.a. niedostarczania i nieprzekazywania tre┼Ťci zabronionych przez przepisy prawa, np. tre┼Ťci propaguj─ůcych przemoc, znies┼éawiaj─ůcych lub naruszaj─ůcych dobra osobiste i inne prawa os├│b trzecich,

a.b. korzystania ze sklepu w spos├│b nie zak┼é├│caj─ůcy jego funkcjonowania, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez u┼╝ycie okre┼Ťlonego oprogramowania lub urz─ůdze┼ä,

a.c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

a.d. korzystania ze sklepu w spos├│b nieuci─ů┼╝liwy dla innych Kupuj─ůcych oraz dla Sprzedaj─ůcego,

a.e. korzystania z wszelkich tre┼Ťci zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie w┼éasnego u┼╝ytku osobistego,

a.f. korzystania ze sklepu w spos├│b zgodny z przepisami obowi─ůzuj─ůcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a tak┼╝e z og├│lnymi zasadami netykiety.


┬ž3 Zawarcie umowy i realizacja


1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.

2. W celu z┼éo┼╝enia zam├│wienia Kupuj─ůcy powinien wykona─ç co najmniej nast─Öpuj─ůce czynno┼Ťci, z kt├│rych cz─Ö┼Ť─ç mo┼╝e by─ç wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wyb├│r rodzaju dostawy;

c. wyb├│r rodzaju p┼éatno┼Ťci;

d. wyb├│r miejsca wydania rzeczy;

e. z┼éo┼╝enie w sklepie zam├│wienia poprzez u┼╝ycie przycisku ÔÇ×Kupuj─Ö i p┼éac─ÖÔÇŁ.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem nast─Öpuje z chwil─ů z┼éo┼╝enia zam├│wienia.

4. Realizacja zam├│wienia Konsumenta p┼éatnego za pobraniem nast─Öpuje niezw┼éocznie, a zam├│wienia p┼éatnego przelewem lub za po┼Ťrednictwem systemu p┼éatno┼Ťci elektronicznych po zaksi─Ögowaniu wp┼éaty Konsumenta na koncie Sprzedaj─ůcego lub przy p┼éatno┼Ťciach kart─ů od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, co powinno nast─ůpi─ç w terminie 30 dni od z┼éo┼╝enia zam├│wienia, chyba ┼╝e Konsument nie by┼é w stanie spe┼éni─ç ┼Ťwiadczenia z nie swojej winy i poinformowa┼é o tym Sprzedaj─ůcego.

5. Zawarcie umowy z Klientem nast─Öpuje z chwil─ů przyj─Öcia zam├│wienia przez Sprzedaj─ůcego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od z┼éo┼╝enia zam├│wienia.

6. Realizacja zam├│wienia Klienta p┼éatnego za pobraniem nast─Öpuje niezw┼éocznie po zawarciu umowy, a zam├│wienia p┼éatnego przelewem lub za po┼Ťrednictwem systemu p┼éatno┼Ťci elektronicznych po zawarciu umowy i zaksi─Ögowaniu wp┼éaty Klienta na koncie Sprzedaj─ůcego.

7. Realizacja zam├│wienia Klienta mo┼╝e by─ç uzale┼╝niona od dokonania wp┼éaty ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci warto┼Ťci zam├│wienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o warto┼Ťci zam├│wienia lub zgody Sprzedaj─ůcego na wys┼éanie zam├│wienia za pobraniem (p┼éatnego przy odbiorze).

8. Wys┼éanie przedmiotu umowy nast─Öpuje w terminie okre┼Ťlonym na karcie produktu, a dla zam├│wie┼ä z┼éo┼╝onych z wielu produkt├│w w najd┼éu┼╝szym terminie z okre┼Ťlonych na kartach produkt├│w. Bieg terminu rozpoczyna si─Ö z chwil─ů realizacji zam├│wienia.

9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupuj─ůcego dokumentem sprzeda┼╝y wysy┼éany wybranym przez Kupuj─ůcego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupuj─ůcego w zam├│wieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z do┼é─ůczonymi za┼é─ůcznikami, o kt├│rych mowa w ┬ž2 pkt 6b.


┬ž4 Prawo do odst─ůpienia od umowy


1. Konsumentowi, przys┼éuguje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç, bez podania przyczyny i bez ponoszenia koszt├│w, z wyj─ůtkiem koszt├│w okre┼Ťlonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem.

3. O┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy Konsument mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç na formularzu, kt├│rego wz├│r stanowi za┼é─ůcznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dost─Öpnym pod adresem http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216 lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedaj─ůcy niezw┼éocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny je┼╝eli zosta┼é podany w z┼éo┼╝onym o┼Ťwiadczeniu) otrzymanie o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy.

5. W przypadku odst─ůpienia od umowy, umowa jest uwa┼╝ana za niezawart─ů.

6. Konsument ma obowi─ůzek zwr├│ci─ç rzecz Sprzedaj─ůcemu niezw┼éocznie, jednak nie p├│┼║niej ni┼╝ 14 dni od dnia, w kt├│rym odst─ůpi┼é od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odes┼éanie rzeczy przed jego up┼éywem.

7. Konsument odsy┼éa rzeczy b─Öd─ůce przedmiotem umowy, od kt├│rej odst─ůpi┼é na w┼éasny koszt.

8. Konsument nie ponosi koszt├│w dostarczania tre┼Ťci cyfrowych, kt├│re nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli nie wyrazi┼é zgody na spe┼énienie ┼Ťwiadczenia przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy lub nie zosta┼é poinformowany o utracie przys┼éuguj─ůcego mu prawa odst─ůpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsi─Öbiorca nie dostarczy┼é potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9. Konsument ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci rzeczy b─Öd─ůcej przedmiotem umowy a b─Öd─ůce wynikiem korzystania z niej w spos├│b wykraczaj─ůcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedaj─ůcy niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy z┼éo┼╝onego przez Konsumenta zwr├│ci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p┼éatno┼Ťci, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a je┼╝eli Konsument wybra┼é spos├│b dostawy inny ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy spos├│b dostarczenia oferowany przez Sprzedaj─ůcego, Sprzedaj─ůcy nie zwr├│ci Konsumentowi dodatkowych koszt├│w zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

11. Sprzedaj─ůcy dokonuje zwrotu zap┼éaty przy u┼╝yciu takiego samego sposobu p┼éatno┼Ťci, jakiego u┼╝y┼é Konsument, chyba ┼╝e Konsument wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö na inny spos├│b p┼éatno┼Ťci, kt├│ry nie wi─ů┼╝e si─Ö dla niego z ┼╝adnymi kosztami. W przypadku wyst─ůpienia konieczno┼Ťci zwrotu ┼Ťrodk├│w za transakcj─Ö dokonan─ů przez klienta kart─ů p┼éatnicz─ů sprzedaj─ůcy dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty p┼éatniczej Konsumenta lub Klienta.

12. Sprzedaj─ůcy mo┼╝e wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem zap┼éaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes┼éania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, kt├│re zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.

13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przys┼éuguje prawo do odst─ůpienia od umowy:

a. w kt├│rej cena lub wynagrodzenie zale┼╝y od waha┼ä na rynku finansowym, nad kt├│rymi Sprzedaj─ůcy nie sprawuje kontroli, i kt├│re mog─ů wyst─ůpi─ç przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy;

b. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed┼éug specyfikacji konsumenta lub s┼éu┼╝─ůca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz ulegaj─ůca szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca kr├│tki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia;

d. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, kt├│rej po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwr├│ci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Öd├│w higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;

e. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů rzeczy, kt├│re po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na sw├│j charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami;

f. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych, kt├│re nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli spe┼énianie ┼Ťwiadczenia rozpocz─Ö┼éo si─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů Konsumenta przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi─Öbiorc─Ö o utracie prawa odst─ůpienia od umowy;

h. o dostarczanie dziennik├│w, periodyk├│w lub czasopism, z wyj─ůtkiem umowy o prenumerat─Ö.


┬ž5 R─Ökojmia


1. Sprzedaj─ůcy na podstawie art. 558┬ž1 Kodeksu cywilnego ca┼ékowicie wy┼é─ůcza odpowiedzialno┼Ť─ç wobec Klient├│w z tytu┼éu wad fizycznych i prawnych (r─Ökojmia).

2. Sprzedaj─ůcy ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç wobec Konsumenta na zasadach okre┼Ťlonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (r─Ökojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem je┼╝eli wada fizyczna zosta┼éa stwierdzona przed up┼éywem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje si─Ö, ┼╝e istnia┼éa ona w chwili przej┼Ťcia niebezpiecze┼ästwa na Konsumenta.

4. Konsument je┼╝eli rzecz sprzedana ma wad─Ö, mo┼╝e:

a. z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o ┼╝─ůdaniu obni┼╝enia ceny;

b. z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy;

chyba ┼╝e Sprzedaj─ůcy niezw┼éocznie i bez nadmiernych niedogodno┼Ťci dla Konsumenta wymieni rzecz wadliw─ů na woln─ů od wad albo wad─Ö usunie. Je┼╝eli jednak rzecz by┼éa ju┼╝ wymieniona lub naprawiana przez Sprzedaj─ůcego albo Sprzedaj─ůcy nie uczyni┼é zado┼Ť─ç obowi─ůzkowi wymiany rzeczy na woln─ů od wad lub usuni─Öcia wady, nie przys┼éuguje mu prawo do wymiany rzeczy lub usuni─Öcia wady.

5. Konsument, mo┼╝e zamiast zaproponowanego przez Sprzedaj─ůcego usuni─Öcia wady ┼╝─ůda─ç wymiany rzeczy na woln─ů od wad albo zamiast wymiany rzeczy ┼╝─ůda─ç usuni─Öcia wady, chyba ┼╝e doprowadzenie rzeczy do zgodno┼Ťci z umow─ů w spos├│b wybrany przez Konsumenta jest niemo┼╝liwe albo wymaga┼éoby nadmiernych koszt├│w w por├│wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedaj─ůcego, przy czym przy ocenie nadmierno┼Ťci koszt├│w uwzgl─Ödnia si─Ö warto┼Ť─ç rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak┼╝e bierze si─Ö pod uwag─Ö niedogodno┼Ťci, na jakie nara┼╝a┼éby Konsumenta inny spos├│b zaspokojenia.

6. Konsument nie mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy, je┼╝eli wada jest nieistotna.

7. Konsument je┼╝eli rzecz sprzedana ma wad─Ö, mo┼╝e r├│wnie┼╝:

a. ┼╝─ůda─ç wymiany rzeczy na woln─ů od wad;

b. ┼╝─ůda─ç usuni─Öcia wady.

8. Sprzedaj─ůcy jest obowi─ůzany wymieni─ç rzecz wadliw─ů na woln─ů od wad lub usun─ů─ç wad─Ö w rozs─ůdnym czasie bez nadmiernych niedogodno┼Ťci dla Konsumenta.

9. Sprzedaj─ůcy mo┼╝e odm├│wi─ç zado┼Ť─çuczynienia ┼╝─ůdaniu Konsumenta, je┼╝eli doprowadzenie do zgodno┼Ťci z umow─ů rzeczy wadliwej w spos├│b wybrany przez kupuj─ůcego jest niemo┼╝liwe albo w por├│wnaniu z drugim mo┼╝liwym sposobem doprowadzenia do zgodno┼Ťci z umow─ů wymaga┼éoby nadmiernych koszt├│w.

10. W przypadku, je┼╝eli rzecz wadliwa zosta┼éa zamontowana, Konsument mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od Sprzedaj─ůcego demonta┼╝u i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na woln─ů od wad lub usuni─Öciu wady, jednak zobowi─ůzany jest ponie┼Ť─ç cz─Ö┼Ť─ç zwi─ůzanych z tym koszt├│w przewy┼╝szaj─ůcych cen─Ö rzeczy sprzedanej albo mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od Sprzedaj─ůcego zap┼éaty cz─Ö┼Ťci koszt├│w demonta┼╝u i ponownego zamontowania, do wysoko┼Ťci ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowi─ůzku przez Sprzedaj─ůcego, Konsument jest upowa┼╝niony do dokonania tych czynno┼Ťci na koszt i niebezpiecze┼ästwo Sprzedaj─ůcego.

11. Konsument, kt├│ry wykonuje uprawnienia z tytu┼éu r─Ökojmi, jest obowi─ůzany na koszt Sprzedaj─ůcego dostarczy─ç rzecz wadliw─ů na adres reklamacyjny, a je┼╝eli ze wzgl─Ödu na rodzaj rzeczy lub spos├│b jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta by┼éoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowi─ůzany jest udost─Öpni─ç rzecz Sprzedaj─ůcemu w miejscu, w kt├│rym rzecz si─Ö znajduje. W razie niewykonania obowi─ůzku przez Sprzedaj─ůcego Konsument jest upowa┼╝niony do odes┼éania rzeczy na koszt i niebezpiecze┼ästwo Sprzedaj─ůcego.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedaj─ůcy, za wyj─ůtkiem sytuacji opisanej w ┬ž5 pkt 10.

13. Sprzedaj─ůcy obowi─ůzany jest przyj─ů─ç od Konsumenta rzecz wadliw─ů w razie wymiany rzeczy na woln─ů od wad lub odst─ůpienia od umowy.

14. Sprzedaj─ůcy w terminie czternastu dni ustosunkuje si─Ö do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: o┼Ťwiadczenia o ┼╝─ůdaniu obni┼╝enia ceny, ┼╝─ůdania wymiany rzeczy na woln─ů od wad, ┼╝─ůdania usuni─Öcia wady. Sprzedaj─ůcy w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje si─Ö do ka┼╝dego innego o┼Ťwiadczenia Konsumenta, kt├│rego nie dotyczy okre┼Ťlony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni.

W przeciwnym wypadku uwa┼╝a si─Ö, ┼╝e uzna┼é za uzasadnione o┼Ťwiadczenie lub ┼╝─ůdanie Konsumenta.

15. Sprzedaj─ůcy odpowiada z tytu┼éu r─Ökojmi, je┼╝eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up┼éywem dw├│ch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je┼╝eli przedmiotem sprzeda┼╝y jest rzecz u┼╝ywana przed up┼éywem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usuni─Öcie wady lub wymian─Ö rzeczy sprzedanej na woln─ů od wad przedawnia si─Ö z up┼éywem roku, licz─ůc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcze┼Ťniej ni┼╝ przed up┼éywem dw├│ch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je┼╝eli przedmiotem sprzeda┼╝y jest rzecz u┼╝ywana przed up┼éywem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy okre┼Ťlony przez Sprzedaj─ůcego lub producenta termin przydatno┼Ťci rzeczy do u┼╝ycia ko┼äczy si─Ö po up┼éywie dw├│ch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedaj─ůcy odpowiada z tytu┼éu r─Ökojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed up┼éywem tego terminu.

18. W terminach okre┼Ťlonych w ┬ž5 pkt 15-17 Konsument mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy albo obni┼╝eniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a je┼╝eli Konsument ┼╝─ůda┼é wymiany rzeczy na woln─ů od wad lub usuni─Öcia wady, bieg terminu do z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy albo obni┼╝eniu ceny rozpoczyna si─Ö z chwil─ů bezskutecznego up┼éywu terminu do wymiany rzeczy lub usuni─Öcia wady.

19. W razie dochodzenia przed s─ůdem albo s─ůdem polubownym jednego z uprawnie┼ä z tytu┼éu r─Ökojmi termin do wykonania innych uprawnie┼ä, przys┼éuguj─ůcych Konsumentowi z tego tytu┼éu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zako┼äczenia post─Öpowania. Odpowiednio stosuje si─Ö r├│wnie┼╝ do post─Öpowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnie┼ä z tytu┼éu r─Ökojmi, przys┼éuguj─ůcych Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez s─ůd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zako┼äczenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnie┼ä z tytu┼éu r─Ökojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje si─Ö ┬ž5 pkt 15-16, z tym ┼╝e bieg terminu rozpoczyna si─Ö od dnia, w kt├│rym Konsument dowiedzia┼é si─Ö o istnieniu wady, a je┼╝eli Konsument dowiedzia┼é si─Ö o istnieniu wady dopiero na skutek pow├│dztwa osoby trzeciej ÔÇô od dnia, w kt├│rym orzeczenie wydane w sporze z osob─ů trzeci─ů sta┼éo si─Ö prawomocne.

21. Je┼╝eli z powodu wady rzeczy Konsument z┼éo┼╝y┼é o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy albo obni┼╝eniu ceny, mo┼╝e on ┼╝─ůda─ç naprawienia szkody, kt├│r─ů poni├│s┼é przez to, ┼╝e zawar┼é umow─Ö, nie wiedz─ůc o istnieniu wady, cho─çby szkoda by┼éa nast─Öpstwem okoliczno┼Ťci, za kt├│re Sprzedaj─ůcy nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci, a w szczeg├│lno┼Ťci mo┼╝e ┼╝─ůda─ç zwrotu koszt├│w zawarcia umowy, koszt├│w odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nak┼éad├│w w takim zakresie, w jakim nie odni├│s┼é z nich korzy┼Ťci, a nie otrzyma┼é ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu koszt├│w procesu. Nie uchybia to przepisom o obowi─ůzku naprawienia szkody na zasadach og├│lnych.

22. Up┼éyw ┼╝adnego terminu do stwierdzenia wady nie wy┼é─ůcza wykonania uprawnie┼ä z tytu┼éu r─Ökojmi, je┼╝eli Sprzedaj─ůcy wad─Ö podst─Öpnie zatai┼é.

23. Sprzedaj─ůcy o ile jest zobowi─ůzany do ┼Ťwiadczenia lub ┼Ťwiadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zb─Ödnej zw┼éoki, nie p├│┼║niej ni┼╝ terminie przewidzianym w prawie.


┬ž6 Polityka prywatno┼Ťci oraz bezpiecze┼ästwo danych osobowych


1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a tak┼╝e prawa Kupuj─ůcego zwi─ůzane z jego danymi osobowymi.

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupuj─ůcych na podstawie zgody oraz w zwi─ůzku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedaj─ůcego.

3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wy┼é─ůcznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowi─ůzkiem.

4. Wyra┼╝enie przez Kupuj─ůcego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w okre┼Ťlonym celu mo┼╝e zosta─ç w ka┼╝dej chwili wycofana.

5. Na potrzeby realizacji zam├│wienia Kupuj─ůcego zbierane s─ů nast─Öpuj─ůce dane osobowe:

a. adres pocztowy ÔÇô niezb─Ödne do wystawienia dowodu zakupu;

b. miejsca wydania rzeczy ÔÇô niezb─Ödny do zaadresowania przesy┼éki;

c. e-mail ÔÇô niezb─Ödny do komunikacji zwi─ůzanej z realizacj─ů zam├│wienia;

d. numer telefonu ÔÇô niezb─Ödny w przypadku wyboru niekt├│rych rodzaj├│w dostawy

6. Szczeg├│┼éowe rozwi─ůzania w zakresie ochrony danych osobowych zwi─ůzanych ze z┼éo┼╝eniem zam├│wienia, ale r├│wnie┼╝ korzystaniem ze sklepu przed i po z┼éo┼╝eniu zam├│wienia zawiera polityka prywatno┼Ťci.


┬ž7 Postanowienia ko┼äcowe


1. ┼╗adne z postanowie┼ä niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupuj─ůcego. Nie mo┼╝e by─ç╠ü r├│wnie┼╝╠ç w ten spos├│b interpretowane, gdy┼╝╠ç w przypadku niezgodno┼Ťci jakiejkolwiek cz─Ö┼Ťci regulaminu z obowi─ůzuj─ůcym prawem Sprzedaj─ůcy deklaruje bezwzgl─Ödne podporzadkowanie si─Ö i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupuj─ůcy Beda╠Ę powiadomieni droga╠Ę elektroniczna╠Ę (na wskazany przy rejestracji lub zam├│wieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wys┼éane co najmniej na 30 dni przed wej┼Ťciem w z┼╝ycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane b─Öd─ů w celu dostosowania regulaminu do obowi─ůzuj─ůcego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dost─Öpna dla Kupuj─ůcego w zak┼éadce regulamin (sklep.drchlebus.pl/regulamin). W trakcie realizacji zam├│wienia oraz w ca┼éym okresie opieki posprzeda┼╝owej Kupuj─ůcego obowi─ůzuje regulamin zaakceptowany przez niego przy sk┼éadaniu zam├│wienia. Za wyj─ůtkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedaj─ůcego o wyborze aktualnego jako obowi─ůzuj─ůcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si─Ö╠Ę odpowiednie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawne. Kwestie sporne, je┼Ťli Konsument wyrazi tak─ů wol─Ö, rozwi─ůzuje si─Ö na drodze post─Öpowania mediacyjnego przed Wojew├│dzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed s─ůdem polubownym przy Wojew├│dzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument mo┼╝e r├│wnie┼╝ skorzysta─ç z r├│wnowa┼╝nych i zgodnych z prawem metod przeds─ůdowego lub pozas─ůdowego rozwi─ůzywania spor├│w np. za po┼Ťrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonuj─ůc wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spo┼Ťr├│d znajduj─ůcych si─Ö w rejestrze UOKiK. Sprzedaj─ůcy o┼Ťwiadcza zamiar i wyra┼╝a zgod─Ö na pozas─ůdowe rozwi─ůzanie sporu konsumenckiego.

W ostateczno┼Ťci spraw─Ö rozstrzyga sad w┼éa┼Ťciwy miejscowo i rzeczowo.

Warszawa, 28.10.2019

Koszyk

Tw├│j koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakup├│w